УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ВАУЧЕРИ MERCARI

Ние предлагаме ваучери за закупуване на стоки от магазините ни. Ваучер може да бъде купен от Вас за подарък на желана от Вас стойност чрез всички платежни средства, предлагани в магазините ни.

Ваучер може да Ви бъде издаден и при връщане на стока от МЕРКАРИ заради рекламация съгласно ЗЗП или в 30-дневния срок за замяна съгласно политиката ни. Това е една възможност, която може да Ви бъде предложена и по никакъв начин не обвързва като задължение страните. Всеки отделен случай се разглежда и решава индивидуално. В случай на издаване на ваучер срещу върната стока, стойността на ваучера ще бъде равна на стойността на платената сума за съответната стока.

Ваучерът може да бъде използван във всички магазини МЕРКАРИ на територията на страната. Валидността му е 1 година от датата на издаване и в срока на валидност може да бъде използван неограничен брой пъти до изчерпване на неговата наличност. МЕРКАРИ не разрешава замяна на ваучер срещу пари.

Ние предлагаме ваучери за закупуване на стоки от магазините ни. Ваучер може да бъде купен от Вас за подарък на желана от Вас стойност чрез всички платежни средства, предлагани в магазините ни.

Ако желаете да получите стока, надвишаваща стойността на ваучера, разликата трябва да бъде доплатена от Вас.

Ваучерът е предназначен за използване от приносителя и единствено неговият притежател носи отговорност за използването му. МЕРКАРИ не подменя изгубени, откраднати или повредени ваучери.

При покупката на ваучер или получаването му срещу върната стока, Вие приемате настоящите условия. Те важат до изтичане на валидността на ваучера. МЕРКАРИ си запазва правото да тълкува, променя и прекратява условията без предизвестие. Условията се публикуват на нашия уебсайт.