Общи условия

за ползване www.mercari.bg

Моля запознайте се предварително с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и в случай, че не сте съгласни с тях, моля, не използвайте сайта за извършване на покупки.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между собственика на този уебсайт „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, номер по ДДС BG201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“, и използващите сайта, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ на електронния магазин „www.mercari.bg“, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН“.
2. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото периодично да променя, замества или премахва без предизвестие всяка информация или услуга, предоставяна чрез www.mercari.bg.
3. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.mercari.bg, без изричното писмено съгласие на ДРУЖЕСТВОТО. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.mercari.bg само за своя лична употреба.
4. ДРУЖЕСТВОТО има право да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време, като задължително ще извърши публикуването им на сайта. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ ще бъдат уведомени за промените по подходящ начин.
5. ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне достъпа до уеб-страницата поради работи свързани с поддръжка, съображения за сигурност на мрежата или форсмажорни обстоятелства, без задължение да обезщети ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за периода, през който същите нямат достъп.
6. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва изрично да приеме настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ чрез маркиране на полето „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ след отправяне на запитване, дали приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за използване на сайта непосредствено преди регистрация и/или финализирането на поръчката.
7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да използват този уебсайт само за лични/нетърговски цели.

II. СТОКИ

8. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възможност за извършване на онлайн покупки на стоки. Предоставя се богат избор на артикули от известни търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и възможността да се закупят избраните стоки, които ще бъдат доставени до посочения адрес.
9. (1) Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично в описанието.
(2) Възможно е да съществуват разлики в нюансите на цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните цветове на продукта. Ако съществува известна разлика, то тя не е умишлено създадена. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката.
10. Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси. Не включва пощенските и транспортните разходи, свързани с доставка на поръчки.

III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

11. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да пазаруват от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като „Регистрирани потребители“ или като „Гости“ (без да бъдат регистрирани).

12. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализират в 7-дневен срок от тяхната промяна.

IV. КАК ДА ПОРЪЧАТЕ ПРОДУКТ.

13. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да поръчват само продукти, които са налични в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
14. (1) За да бъде извършена поръчка, трябва да се избере продукт и да се натисне бутон „Добави в кутията“, след което този продукт се прехвърля във виртуалната  „Кутия“ на ПОТРЕБИТЕЛЯ в горния десен ъгъл на екрана.
(2) След като в потребителската кутия са добавени всички избрани продукти, поръчката може да бъде продължена, като се натисне бутона „Към завършване“, над който ще се появи калкулацията на цената за всички продукти от кутията.
(3) При попълване на панел „Адрес за доставка“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере доставката да бъде извършена или до „врата“ - адрес, посочен от него, или до офис на „СПИДИ“.
(4) За да премине към финализиране на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да направи избор за „Начин на плащане“.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

15. Заплащането става с дебитна или кредитна карта, или с наложен платеж (чрез плащане при доставка).
(1) Ако бъде избрана опцията за плащане с дебитна или кредитна карта, ще последва пренасочване към страницата на ePay.bg, където трябва да се въведат данни, необходими за извършване на плащането.
(2) Ако бъде избрана опцията за плащане с „наложен платеж“, стойността на поръчката следва да се заплати при получаването й от куриера.
16. За да се премине напред е необходимо да бъде поставена отметка върху бутон „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и след това, за да се завърши поръчката, следва да се кликне в долната част на прозореца, където пише „Завърши поръчката“ и по този начин поръчката ще бъде изпратена до ДРУЖЕСТВОТО. След което ще се отвори нов прозорец със съобщение за успешно извършена поръчка с номер, под който поръчката е приета. На посочената в адресната регистрация електронна поща, ще бъде изпратено потвърждение за приемане на поръчката.
17. Данните, които се попълват, се използват единствено и само с цел доставка на поръчката. Коректното попълване на данни в процеса на поръчка е задължително и от него зависи правилната доставка.
18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДРУЖЕСТВОТО има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на стоки.

VI. OТКАЗ ЗА ДОСТАВКА.

19. ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни проблеми, за което трябва да изпрати изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща. За това обстоятелство ДРУЖЕСТВОТО не дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а само връщане на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума (ако има такава).

VII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

20. Доставката е безплатна  при поръчки на стойност над 80 /осемдесет/ лева. При поръчки на стойност под 80 /осемдесет/ лева доставката се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената на доставката за територията на България е 4,50 лв. /четири лева и петдесет ст./.
21. Доставките до адрес ще се осъществяват чрез куриерска фирма „СПИДИ“ АД, наричана по-долу за краткост „СПИДИ“.
22. Поръчките на територията на страната ще се доставят в работното време на куриерската служба.
23. Сроковете за доставка на територията на България са следните:
- При поръчки от понеделник до петък и до 15:00 ч., доставките за населени места с офис на „СПИДИ“ се извършват на следващия ден;
- Поръчки след 15:00 ч. се извършват до 2 /два/ работни дни;
- Поръчки, направени в събота и неделя, се доставят във вторник;
- За селища без офис на „СПИДИ“ - съгласно график за обслужване.
24. При извънредни обстоятелства ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удължи сроковете за доставка, за което своевременно уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
25. В случай, че получателят отсъства от адреса за доставка, не отговаря на оставения при поръчката телефон или телефонът е грешен, то поръчката се депозира до поискване в офис на „СПИДИ“ за срок от 5 /пет/ дни. Ако в рамките на този срок, поръчката не бъде потърсена, то същата се анулира и ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от задължението да извърши доставката.

VIII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние и да върне продуктите, поръчани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рамките на 30 /тридесет/ дни от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно - считано от дата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, извърши приемане на последната стока.
27. Приемайки ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си за възстановяване на суми по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършените поръчки, при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на заплатената цена на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.
28. Условия за връщане на стоки:
(1.1.) Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ следва да влезе в секция „Моите връщания” и след натискане на бутон „Ново връщане“, да направи избор на съответна поръчка и да попълни необходимите данни.
(1.2.) Нерегистрираният ПОТРЕБИТЕЛ може да заяви връщане от следната препратка: https://mercari.bg/sales/guest/form, където трябва да попълни необходимата информация за извършване на връщането.
(2)  Всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени, след което да се натисне бутон „Изпрати заявка за връщане на поръчката“. От системата ще се появи съобщение, че заявката за връщане е направена успешно. Потвърждение за това ще бъде изпратено и на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(3)  След одобрение на заявката за връщане, статусът й в секция „Връщане“ в профила на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ се променя. ДРУЖЕСТВОТО изпраща автоматично съобщение за одобрение на заявката на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(4) Продуктът трябва да се върне с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без индикации, че е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да е начин.
(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Целостта на поставения етикет също не трябва да е нарушена.
(6) Не подлежат на връщане бански, шапки, бельо, чорапи и други продукти, характеризиращи се като бельо.
(7) При неизпълнение на посочените по-горе в т. 28 (4), (5) и (6) условия ДРУЖЕСТВОТО запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сумa. Не се приемат пратки с наложен платеж.
(8) Всички допълнителни разходи, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.
(9) При връщане на продукти, които ползват отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно само реално заплатената сума.
(10) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и желае да върне всички артикули от поръчката или само част от тях, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.
(11) ДРУЖЕСТВОТО поема разходите относно куриерската услуга в случай на грешно изпратен продукт не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(12) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ открие дефекти на стоката, ДРУЖЕСТВОТО ще спази законовите разпоредби относно рекламациите.
(13) Предлаганите продукти са единични бройки, поради което ДРУЖЕСТВОТО няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от клиента сума за артикула съгласно описаната в настоящия раздел процедура и при спазване на законовите разпоредби.
(14) При основателна рекламация или при одобрена заявка за връщане на продукти, ДРУЖЕСТВОТО ще възстанови заплатените суми без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора, в случай че ДРУЖЕСТВОТО е получило продуктите обратно или доказателство, че те са изпратени обратно,  в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(15) Заявки за рекламации и връщане могат да бъдат отправяни съобразно описаните стъпки в т. 28 (1), (2) и (3) по-горе, както и на имейл: [email protected] или чрез писмо до адреса на управление на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД в : град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към Общите условия.
29. Одобрените за връщане артикули се изпращат на следния адрес: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32 - „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД , тел. 070045223.

IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

30. ДРУЖЕСТВОТО напомня за наличие на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

X. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

31. Информацията или личните данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя, ще се обработват в съответствие с политиката на поверителност (т. 32 - чл. 39 по-долу). С използването на този уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на информация и заявява, че цялата предоставена информация и данни са верни и дадени доброволно.
32. Политиката на поверителност на www.mercari.bg e в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД при поръчки на ПОТРЕБИТЕЛИ в уебсайта.
33. Уебсайтът www.mercari.bg е собственост на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32. Администратор на лични данни е „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32.
34. Данните се обработват съгласно следните изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС:
- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели (описани по–долу в т. 36 от Политиката за поверителност);
- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.
35. За изпълнение на услугите, предлагани от сайта и изпълняване на договорните си задължения, администраторът на лични данни събира две или три имена, имейл, телефон, адрес за доставка на поръчаната стока.
- При възстановяване на суми се събират и следните данни: номер на банкова сметка и име на титуляр по банкова сметкa.
- Абонамент за бюлетин - със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дадено доброволно и незадължително, „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД  ще има основание да обработва личните му данни  за маркетингови цели, по-конкретно да изпраща безплатен бюлетин под формата на имейл, електронни съобщения, СМС, съобщения по приложения за смартфони и др. подобни, съдържащи информация и актуализация за продукти, оферти, промоционални кампании, събития и др. на доброволно дадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси, телефони и др.
- Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите, свързани с личните им данни – извършва се, за да се запознаят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта с новите артикули, промоции и др.
- Автоматизирани имейли се изпращат в следните случаи: при регистрация на нов ПОТРЕБИТЕЛ; при извършване на поръчка; при изпращане на поръчка; при приемане на рекламация или отказ; при получена заявка за връщане на поръчан артикул; при одобрена заявка за връщане на артикул; при информиране за промоции, събития, нови артикули.
36. Правата на потребителите са следните:
- Право на достъп: 
По всяко време ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска информация относно личните си данни, които „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД съхранява, като отправи запитване на следния имейл: [email protected]
- Право на преносимост: 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи копие от своите предоставени данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
- Право на коригиране: 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска коригиране на лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Регистрираните потребители мога да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.
- Право на изтриване:
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изтрие всички лични данни, обработвани от администратора по всяко време, освен при: отворена поръчка; неизплатена сума; при направена покупка, за която данните ще бъдат съхранявани според законовите разпоредби, свързани със счетоводството.
- Право на възражение срещу обработването по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
- Право на оттегляне на съгласието:
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да се направи чрез настройките в клиентския профил или чрез имейл до [email protected] Оттеглянето на съгласието ще направи невъзможно предоставянето на услугите, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.  
- Право на подаване на жалба към надзорен орган, ако смятате, че Вашите лични данни се обработват неправилно или незаконосъобразно.
37. Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от администратора и съхранявани на сървър в офиса на фирмата. Лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз. Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания.
38. Предоставянето на лични данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като например регистриране на потребителски профил, закупуване на стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини.
39. Предоставените лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка, например, на куриерска фирма, с цел извършване на доставка. Личните данни могат да бъдат разкривани на полицията, на съдебните органи и на други органи, съгласно законовите разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

40. Www.mercari.bg използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани от страниците на уебсайта към браузъра и съхранявани на устройството на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Бисквитките помагат за това, да се улеснят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да се подобри функционалността на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.
41. Използваните бисквитки биват два вида – временни и фиксирани.
(1) Първите са временни файлове, които се генерират в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, докато те не излязат от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА или не затворят съответния уеб браузър.
(2) Фиксираните бисквитки се запаметяват в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за време, определено в съответните параметри или докато не бъдат изтрити ръчно.
(3) Бисквитки, използвани от партньори на уебсайт оператори, включително потребители без ограничения на достъп до сайтове, са предмет на техни собствени политики за поверителност.
(4) Използвайки ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си да се използват и съхраняват бисквитки на неговото устройство и да се предоставят такива на трети страни при условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
(5) Във всеки един момент съгласието за съхраняване на бисквитки може да бъде оттеглено, да бъде спряно съхраняването на бисквитките и те да бъдат изтрити, като за целта се направят съответните настройки в браузъра.

XII. ВЪЗРАСТ

42. С изпращане на поръчката до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че е на възраст над 18 години и има право да използва сайта и да сключва законно обвързващ договор.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

43. За неуредените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
44. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приети на 26.03.2020 г. и влизат в сила на 27.03.2020 г.


Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора