Общи условия

за ползване www.mercari.bg

Уважаеми потребители, бихме искали да Ви информираме, че считано от 08.10.2021 г. са в сила промени в секция "Общи условия" на сайта - Раздел VIII. Връщане на стоки. Рекламации. В случай че желаете, можете да се запознаете с тях подробно по-долу.

Моля запознайте се предварително с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и в случай, че не сте съгласни с тях, моля, не използвайте сайта за извършване на покупки.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между собственика на този уебсайт „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, номер по ДДС BG201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“, и използващите сайта, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ на електронния магазин „www.mercari.bg“, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН“.
 2. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото периодично да променя, замества или премахва без предизвестие всяка информация или услуга, предоставяна чрез www.mercari.bg.
 3. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.mercari.bg, без изричното писмено съгласие на ДРУЖЕСТВОТО. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.mercari.bg само за своя лична употреба.
 4. ДРУЖЕСТВОТО има право да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време, като задължително ще извърши публикуването им на сайта. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ ще бъдат уведомени за промените по подходящ начин.
 5. ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне достъпа до уеб-страницата поради работи свързани с поддръжка, съображения за сигурност на мрежата или форсмажорни обстоятелства, без задължение да обезщети ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за периода, през който същите нямат достъп.
 6. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва изрично да приеме настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ чрез маркиране на полето Запознах се с Общите условия и ги приемамслед отправяне на запитване, дали приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за използване на сайта непосредствено преди регистрация и/или финализирането на поръчката.
 7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да използват този уебсайт само за лични/нетърговски цели. 

II. СТОКИ 

 1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възможност за извършване на онлайн покупки на стоки. Предоставя се богат избор на артикули от известни търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и възможността да се закупят избраните стоки, които ще бъдат доставени до посочения адрес.
 2. (1) Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично в описанието.
  (2) Възможно е да съществуват разлики в нюансите на цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните цветове на продукта. Ако съществува известна разлика, то тя не е умишлено създадена. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката.
 1. Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси. Не включва пощенските и транспортните разходи, свързани с доставка на поръчки.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да пазаруват от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като „Регистрирани потребители“ или като „Гости“ (без да бъдат регистрирани).

 

 1. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализират в 7-дневен срок от тяхната промяна.

 

IV. КАК ДА ПОРЪЧАТЕ ПРОДУКТ.

13. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да поръчват само продукти, които са налични в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
14. (1) За да бъде извършена поръчка, трябва да се избере продукт и да се натисне бутон „Добави в кутията“, след което този продукт се прехвърля във виртуалната  „Кутия“ на ПОТРЕБИТЕЛЯ в горния десен ъгъл на екрана.
(2) След като в потребителската кутия са добавени всички избрани продукти, поръчката може да бъде продължена, като се натисне бутона „Към завършване“, над който ще се появи калкулацията на цената за всички продукти от кутията.
(3) При попълване на панел „Адрес за доставка“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с три възможности за избор:
1. доставката да бъде извършена до „врата“ - адрес, посочен от него;
2. доставката да се изпрати до офис на „СПИДИ“ или „ЕКОНТ“;
3. поръчката да бъде изпратена в Меркари магазин (като се посочи конкретен физически магазин).
(4) За да премине към финализиране на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да направи избор за „Начин на плащане“.


V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

15. Заплащането става с дебитна или кредитна карта, или с наложен платеж (чрез плащане при доставка), освен в случаите на доставка до Меркари магазин.
(1) Ако бъде избрана опцията за плащане с дебитна или кредитна карта, ще последва пренасочване към страницата на ePay, където трябва да се въведат данни, необходими за извършване на плащането.
(2) Ако бъде избрана опцията за плащане с „наложен платеж“, стойността на поръчката следва да се заплати при получаването й от куриера. Тази възможност не се прилага при доставка до Меркари магазин.

(3) При избрана опция „Приложи Виртуален портфейл“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможността да заплати стойността на поръчката изцяло или частично от натрупаната във „Виртуалния портфейл“ сума.
16. За да се премине напред е необходимо да бъде поставена отметка върху бутон „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и след това, за да се завърши поръчката, следва да се кликне в долната част на прозореца, където пише „Завърши поръчката“ и по този начин поръчката ще бъде изпратена до ДРУЖЕСТВОТО. След което ще се отвори нов прозорец със съобщение за успешно извършена поръчка с номер, под който поръчката е приета. На посочената в адресната регистрация електронна поща, ще бъде изпратено потвърждение за приемане на поръчката.
17. Данните, които се попълват, се използват единствено и само с цел доставка на поръчката. Коректното попълване на данни в процеса на поръчка е задължително и от него зависи правилната доставка.
18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДРУЖЕСТВОТО има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на стоки.

VI. OТКАЗ ЗА ДОСТАВКА.

19. ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни проблеми, за което трябва да изпрати изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща. За това обстоятелство ДРУЖЕСТВОТО не дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а само връщане на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума (ако има такава).


VII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Безплатна доставка за всички артикули.

20. Доставката е безплатна  при поръчки на стойност над 70 /седемдесет/ лева. При поръчки на стойност под 70 /седемдесет/ лева доставката се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената на доставката за територията на България е 4,90 лв. /четири лева и деведесет ст./.

21. Доставките до адрес ще се осъществяват чрез куриерска фирма „СПИДИ“ АД и „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД, наричана по-долу за краткост „СПИДИ“ и „ЕКОНТ“.
22. Поръчките на територията на страната ще се доставят в работното време на куриерската служба.
22.1. Поръчките до Меркари магазин се доставят и са налични в избрания от клиента магазин в рамките на работното време на съответния магазин.
23. Сроковете за доставка на територията на България са следните:
- При поръчки от понеделник до петък и до 15:00 ч., доставките за населени места с офис на „СПИДИ“ или „ЕКОНТ“ се извършват на следващия ден;
- Поръчки след 15:00 ч. се извършват до 2 /два/ работни дни;
- Поръчки, направени в събота и неделя, се доставят във вторник;
- За селища без офис на „СПИДИ“ или „ЕКОНТ“ - съгласно график за обслужване.
- При поръчки, направени до посочен от клиента Меркари магазин – до 7 работни дни.

24. При извънредни обстоятелства ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удължи сроковете за доставка, за което своевременно уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

25. В случай, че получателят отсъства от адреса за доставка, не отговаря на оставения при поръчката телефон или телефонът е грешен, то поръчката се депозира до поискване в офис на „СПИДИ“ или „ЕКОНТ“ за срок от 5 /пет/ дни. Ако в рамките на този срок, поръчката не бъде потърсена, то същата се анулира и ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от задължението да извърши доставката.

 

VIII.  ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние и да върне продуктите, поръчани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в рамките на 100 /сто/ дни от датата на приемане на стоката/ите от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно - считано от дата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, извърши приемане на последната стока.
 2. Приемайки ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира, че е запознат с предоставената му от закона (ЗЗП) възможност да получи подлежащата на възстановяване сума от Търговеца, чрез използване на същото платежно средство, използвано от него при първоначалната трансакция. В случай че Потребителят изрази изрично съгласието си, по предложение на Търговеца, дължимите за възстановяване суми могат да бъдат изплатени с различно от първоначално използваното платежно средство - чрез банков превод или чрез услугата „Виртуален портфейл“, съгласно чл. 54, ал. 2 ЗЗП и само при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

При отказ от договора от разстояние ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на заплатената цена на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й, след приспадане на транспортните разходи за връщане, в случаите на т. (2.2.).
Начин на възстановяване на платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена:
А) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез наложен платеж, сумата се възстановява отново чрез наложен платеж, в случай, че същият не е изразил изрично съгласие възстановяването да бъде направено чрез банков превод или чрез Виртуален портфейл (по негов избор). В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи Заявка за това, като изпрати писмо на: [email protected]
Б) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез банкова карта, сумата се възстановява  чрез банков превод или чрез Виртуален портфейл, по негов избор.
И в двата случая по-горе (б. „А“ и б. „Б“), за да избере опцията: „възстановяване на сумата чрез Виртуален портфейл“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да има регистрация (клиентски профил) на: https://mercari.bg/customer/account/login/. Възстановената сума ще бъде отразена в индивидуалния Виртуален портфейл на регистрирания потребител и ще може да бъде използвана за извършване на бъдещи покупки от сайта на търговеца. Повече информация за Виртулния портфейл можете да намерите ТУК
- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез услугата „Виртуален портфейл“, сумата се възстановява обратно във „Виртуалния портфейл“. Сумите от виртуалния портфейл не се изплащат в брой или чрез банков превод.
В) Съгласно ЗЗП Потребителят, който предварително е заплатил направената в mercari.bg поръчка, има правото да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние в 14-дневен срок от извършване на покупката.
Ако Потребителят не потърси закупените стоки: в избрания от него Меркари магазин или в посочения офис на куриер (Еконт или Спиди) в срок от 7 работни дни, последното ще се смята за отказ от договора.
В този случай Mercari се задължава да възстанови на Потребителя платената от него сума, по начина по който я е заплатил, след като удържи такса за обработка на пратката в размер на 5.00 лева.
Ако след връщане на непотърсена пратка Потребителят заяви повторно изпращане на пратката (до Mercari магазин, адрес на Клиента или офис на куриер), същата ще му бъде доставена повторно срещу заплащане на допълнителна фиксирана такса "Наложен платеж" в размер на 5.00 лв., представляваща стойността на извършените от търговеца разходи за повторна обработка и изпращане на пратката, след осъществен предходен неуспешен опит за доставка. 

 1. Условия за връщане на стоки:
 1. (1.1.) Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ следва да влезе в секция „Моите връщания” и след натискане на бутон „Ново връщане“, да направи избор на съответна поръчка и да попълни необходимите данни.
  (1.2.) Нерегистрираният ПОТРЕБИТЕЛ може да заяви връщане от следната препратка: https://mercari.bg/sales/guest/form или като натисне бутон „ГОСТ“ по-горе, след което трябва да попълни необходимата информация за извършване на връщането.
  (1.3.) Стоки, закупени с доставка до Меркари магазин, могат да бъдат върнати отново в Меркари магазин по избор, в 100-дневния срок от получаване на поръчката

  (2) При попълване на онлайн заявка за връщане на поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото да избере начина на връщане измежду следните – (2.1.) изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ – чрез избран от него куриер, или (2.2.) като използва куриерските услуги на избран от „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД куриер („СПИДИ“ или „ЕКОНТ“), срещу фиксирана цена на доставката от 4,50 лв. (независимо от теглото и пазарната стойност). За да ползва този облекчен режим на връщане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да посети избран от него офис на куриерската фирма („СПИДИ“ или „ЕКОНТ“) и да заяви изрично „изпращане за сметка на „МЕРКАРИ – БЪЛГАРИЯ“ ООД“. В момента на изпращане ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплаща куриерска такса. С избирането на този начин на връщане ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че фиксираната цена на доставката от 4,50 лв. се приспада/прихваща от подлежащата на възстановяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ сума. Така таксата за връщане отново се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но при значително облекчени условия.
  Правилата на т. (2.2.) не се отнасят за случаите на връщане на грешно изпратени стоки, не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или стоки с дефекти, които не са били известни на ПОТРЕБИТЕЛЯ към момента на сключване на договора за продажба от разстояние, съгласно т. (11) и т. (12) по-долу. (2.3.) Напълно безплатно връщане в избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ физически магазин Mercari, артикулът/ите трябва да бъде/ат придружен/и от заявка за връщане и касова бележка за покупката.

  (3)  Всички задължителни полета в заявката трябва да бъдат попълнени, след което да се натисне бутон „Изпрати заявка за връщане на поръчката“. От системата ще се  появи съобщение, че заявката за връщане е направена успешно. Потвърждение за това ще бъде изпратено и на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  (4)  След одобрение на заявката за връщане, статусът й в секция „Връщане“ в профила на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ се променя. ДРУЖЕСТВОТО изпраща автоматично съобщение за одобрение на заявката на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  (5) Продуктът трябва да се върне с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без да е повреден или третиран различно от необходимото - при изпробването на стоките с цел установяване на естеството, характеристиките и доброто им функциониране, при спазване изискванията на чл. 55, ал. 4 ЗЗП. Потребителите са изрично уведомени за правото им на отказ от договора за продажба от разстояние, съгласно правилата на чл. 47, ал. 1, т. 8 ЗЗП (вж. ТУК – Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора).
  (6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Целостта на поставения етикет също не трябва да е нарушена.
  (7) Не подлежат на връщане бански, бельо, бодита, чорапи и други продукти, характеризиращи се като бельо.
  (8) При неизпълнение на посочените по-горе в т. (5), (6) и (7) условия ДРУЖЕСТВОТО запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сумa. Не се приемат пратки с наложен платеж.
  (9) Всички допълнителни разходи, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.
  (10) При връщане на продукти, които ползват отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно само реално заплатената сума, след приспадане на транспортните разходи за връщане.
  (11) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и желае да върне всички артикули от поръчката или само част от тях, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка, по правилата на т. (2.1.) и т. (2.2.) от Общите условия.
  (12) ДРУЖЕСТВОТО поема разходите относно куриерската услуга в случай на грешно изпратен продукт не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  (13) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ открие дефекти на стоката, ДРУЖЕСТВОТО ще спази законовите разпоредби относно рекламациите.
  (14) Предлаганите продукти са единични бройки, поради което ДРУЖЕСТВОТО няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от клиента сума за артикула съгласно описаната в настоящия раздел процедура и при спазване на законовите разпоредби.
  (15) При основателна рекламация или при одобрена заявка за връщане на продукти, ДРУЖЕСТВОТО ще възстанови заплатените суми по избрания от Потребителя начин без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора, в случай че ДРУЖЕСТВОТО е получило продуктите обратно или доказателство, че те са изпратени обратно,  в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  (16) Заявки за рекламации и връщане могат да бъдат отправяни съобразно описаните стъпки в т. (1), (2) и (3) по-горе, както и на имейл [email protected]  или чрез писмо до адреса на управление на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД в град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към Общите условия.
  (17) Правила за възстановяване на суми за върнати продукти при ползвана отстъпка „Плати две, вземи три“:
  - Съгласно правилата на промоцията, през периода, през който същата е валидна, при избор на три артикула от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава отстъпка от общата им цена, еквивалентна на цената на най-евтиния от трите продукта. Ето защо, относно възстановяването на суми за върнати продукти от промоцията „Плати две, вземи три“ важат следните правила:
  - Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне безплатния артикул, възстановяване на сума няма да бъде извършено.
  - Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне някой от другите артикули, ще му бъде възстановена сумата за този артикул, намалена със стойността на безплатния продукт към момента, в който е закупен. Например, ако поръчката съдържа артикули за 69 лева, 89 лева и 95 лева, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не плаща цената на артикула от 69 лева. Ако върне артикула с цена от 95 лева, ще му бъде възстановена сума в размер на 95 лева, намалена с 69 лева за безплатния продукт, така че общото възстановяване ще бъде 26 лева.
  -Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне всички артикули, ще му бъде възстановена реално заплатената за тях сума.
  Транспортните разходи не подлежат на връщане.

  Одобрените за връщане артикули се изпращат на следния адрес:

  град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32 - „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД , тел. 070045223.

 

IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

 

 1. ДРУЖЕСТВОТО напомня за наличие на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

X. ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

 

 1. (1) Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има възможност да се възползва от услугата „Виртуален портфейл“, с помощта на която може да натрупва сума за пазаруване в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2) Сумата във „Виртуалния портфейл“ се натрупва при рекламация или връщане, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил плащане на поръчката чрез банкова карта или наложен платеж и  изрично е посочил, че желае сумата да му бъде възстановена чрез „Виртуален портфейл“.

(3) Сумата във „Виртуалния портфейл“ се натрупва при рекламация или връщане на поръчка, която преди това е била заплатена чрез „Виртуален портфейл“. Сумите от виртуалния портфейл не се изплащат в брой или чрез банков превод  

(4) Натрупаната сума може да се използва изцяло или частично в една поръчка. Ако сумата на поръчката е по-малка от сумата във „Виртуалния портфейл“, ще остане наличност за използване при бъдещи поръчки. Ако сумата на поръчката е по-голяма от сумата във „Виртуалния портфейл, ще бъде необходимо разликата да се доплати чрез банкова карта или с наложен платеж, по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) За да може ПОТРЕБИТЕЛЯТ да използва натрупаната сума от „Виртуалния си портфейл“, трябва да е влязъл в профила си. Когато стигне до финализиране на поръчката, като начин за плащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да избере опцията „Приложи Виртуален портфейл“. Ако в празното поле не посочи размера на сумата, която да се използва от „Виртуалния портфейл“ и наличността му е достатъчна, за да плати поръчката, то сумата ще се плати автоматично изцяло от него.


XI. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА ОТКРИВАТЕЛИ НА ЗЛАТНИ ЯЙЦА

Кампанията се провежда в периода 18 - 24.04.2022 г. на територията на Р. България и Румъния. Право на участие имат лица, навършили 18 години. Едно физическо лице има право да спечели 1 продукт, обозначен със златно яйце.

Всички участници се съгласяват имената им и спечелените от тях награди да бъдат обявени на сайта mercari.bg, както и в рекламните и комуникационни материали на Mercari.

Повече информация за кампанията Откриватели на ЗЛАТНИ ЯЙЦА може да намерите тук


XI
I. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 1. 32. Информацията или личните данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя, ще се обработват в съответствие с политиката на поверителност (т. 33 – т. 40 по-долу). С използването на този уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на информация и заявява, че цялата предоставена информация и данни са верни и дадени доброволно.
 2. Политиката на поверителност на www.mercari.bg e в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД при поръчки на ПОТРЕБИТЕЛИ в уебсайта.
 3. Уебсайтът www.mercari.bg е собственост на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32. Администратор на лични данни е „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32.
 4. Данните се обработват съгласно следните изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС:

- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели (описани по–долу в т. 36 от Политиката за поверителност);

- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

 1. За изпълнение на услугите, предлагани от сайта и изпълняване на договорните си задължения, администраторът на лични данни събира две или три имена, имейл, телефон, адрес за доставка на поръчаната стока.

- При възстановяване на суми се събират и следните данни: номер на банкова сметка и име на титуляр по банкова сметкa.

- Абонамент за бюлетин - със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дадено доброволно и незадължително, „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД  ще има основание да обработва личните му данни  за маркетингови цели, по-конкретно да изпраща безплатен бюлетин под формата на имейл, електронни съобщения, СМС, съобщения по приложения за смартфони и др. подобни, съдържащи информация и актуализация за продукти, оферти, промоционални кампании, събития и др. на доброволно дадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси, телефони и др.

- Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите, свързани с личните им данни – извършва се, за да се запознаят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта с новите артикули,  промоции и др.

- Автоматизирани имейли се изпращат в следните случаи: при регистрация на нов ПОТРЕБИТЕЛ; при извършване на поръчка; при изпращане на поръчка; при приемане на рекламация или отказ; при получена заявка за връщане на поръчан артикул; при одобрена заявка за връщане на артикул; при информиране за промоции, събития, нови артикули.

 1. Правата на потребителите са следните:

- Право на достъп: 
По всяко време ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска информация относно личните си данни, които „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД съхранява, като отправи запитване на следния имейл: [email protected]

- Право на преносимост: 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи копие от своите предоставени данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на коригиране: 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска коригиране на лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Регистрираните потребители мога да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

- Право на изтриване:
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изтрие всички лични данни, обработвани от администратора по всяко време, освен при: отворена поръчка; неизплатена сума; при направена покупка, за която данните ще бъдат съхранявани според законовите разпоредби, свързани със счетоводството.
- Право на възражение срещу обработването по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

- Право на оттегляне на съгласието:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да се направи чрез настройките в клиентския профил или чрез имейл до [email protected] Оттеглянето на съгласието ще направи невъзможно предоставянето на услугите, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.  

- Право на подаване на жалба към надзорен орган, ако смятате, че Вашите лични данни се обработват неправилно или незаконосъобразно.

 1. Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от администратора и съхранявани на сървър в офиса на фирмата. Лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз. Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания.
 2. Предоставянето на лични данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като например регистриране на потребителски профил, закупуване на стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини.
 3. Предоставените лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка, например, на куриерска фирма, с цел извършване на доставка. Личните данни могат да бъдат разкривани на полицията, на съдебните органи и на други органи, съгласно законовите разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XIII. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

 1. Www.mercari.bg използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани от страниците на уебсайта към браузъра и съхранявани на устройството на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Бисквитките помагат за това, да се улеснят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да се подобри функционалността на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.
 2. Използваните бисквитки биват два вида – временни и фиксирани.

(1) Първите са временни файлове, които се генерират в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, докато те не излязат от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА или не затворят съответния уеб браузър.

(2) Фиксираните бисквитки се запаметяват в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за време, определено в съответните параметри или докато не бъдат изтрити ръчно.

(3) Бисквитки, използвани от партньори на уебсайт оператори, включително потребители без ограничения на достъп до сайтове, са предмет на техни собствени политики за поверителност.

(4) Използвайки ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си да се използват и съхраняват бисквитки на неговото устройство и да се предоставят такива на трети страни при условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(5) Във всеки един момент съгласието за съхраняване на бисквитки може да бъде оттеглено, да бъде спряно съхраняването на бисквитките и те да бъдат изтрити, като за целта се направят съответните настройки в браузъра.

 

XIV. ВЪЗРАСТ

 

 1. С изпращане на поръчката до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че е на възраст над 18 години и има право да използва сайта и да сключва законно обвързващ договор.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. За неуредените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приети на 26.03.2020 г., посл. изм. на 18.04.2022 г., в сила от 18.04.2022 г.

 

 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора