Виртуален Портфейл

Създадохме услугата „Виртуален портфейл“ за Ваше улеснение. За да се възползвате от нея трябва да бъдете регистрирани в сайта. В случай, че връщате закупена от www.mercari.bg стока и изберете възстановяването на сумата да се извърши във „Виртуалния Ви портфейл“, ще натрупате автоматично там сумата, след като обработим и одобрим заявката Ви за връщане. По този начин по-бързо ще можете да я използвате при следващата Ви поръчка в сайта.

 

Правила за ползване

 

 (1) Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има възможност да се възползва от услугата „Виртуален портфейл“, с помощта на която може да натрупва сума за пазаруване в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2) Сумата във „Виртуалния портфейл“ се натрупва при рекламация или връщане, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил плащане на поръчката чрез банкова карта или наложен платеж и  изрично е посочил, че желае сумата да му бъде възстановена чрез „Виртуален портфейл“.

(3) Сумата във „Виртуалния портфейл“ се натрупва при рекламация или връщане на поръчка, която преди това е била заплатена чрез „Виртуален портфейл“. Сумите от виртуалния портфейл не се изплащат в брой или чрез банков превод  

(4) Натрупаната сума може да се използва изцяло или частично в една поръчка. Ако сумата на поръчката е по-малка от сумата във „Виртуалния портфейл“, ще остане наличност за използване при бъдещи поръчки. Ако сумата на поръчката е по-голяма от сумата във „Виртуалния портфейл, ще бъде необходимо разликата да се доплати чрез банкова карта или с наложен платеж, по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) За да може ПОТРЕБИТЕЛЯТ да използва натрупаната сума от „Виртуалния си портфейл“, трябва да е влязъл в профила си. Когато стигне до финализиране на поръчката, като начин за плащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да избере опцията „Приложи Виртуален портфейл“. Ако в празното поле не посочи размера на сумата, която да се използва от „Виртуалния портфейл“ и наличността му е достатъчна, за да плати поръчката, то сумата ще се плати автоматично изцяло от него.