Връщане и рекламации

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние и да върне продуктите, поръчани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рамките на 30 /тридесет/ дни от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно - считано от дата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, извърши приемане на последната стока.

Приемайки ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си за възстановяване на суми чрез банков превод или чрез услугата „Виртуален портфейл“, независимо от използваното платежно средство за заплащане на извършените поръчки, при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на заплатената цена на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез наложен платеж, сумата се възстановява  чрез банков превод или чрез Виртуален портфейл, по негов избор.

- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез банкова карта, сумата се възстановява  чрез банков превод или чрез Виртуален портфейл, по негов избор.

- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез услугата „Виртуален портфейл“, сумата се възстановява обратно във „Виртуалния портфейл“. Сумите от виртуалния портфейл не се изплащат в брой или чрез банков превод

 

 

Условия за връщане на стоки:

(1.1.) Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ следва да влезе в секция „Моите връщания и след натискане на бутон „Ново връщане“, да направи избор на съответна поръчка и да попълни необходимите данни.

(1.2.) Нерегистрираният ПОТРЕБИТЕЛ може да заяви връщане от следната препратка: https://mercari.bg/sales/guest/form или като натисне бутон „ГОСТ“ по-горе, след което трябва да попълни необходимата информация за извършване на връщането.

(2)  Всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени, след което да се натисне бутон „Изпрати заявка за връщане на поръчката“. От системата ще се  появи съобщение, че заявката за връщане е направена успешно. Потвърждение за това ще бъде изпратено и на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3)  След одобрение на заявката за връщане, статусът й в секция „Връщане“ в профила на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ се променя. ДРУЖЕСТВОТО изпраща автоматично съобщение за одобрение на заявката на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) Продуктът трябва да се върне с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без индикации, че е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да е начин.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Целостта на поставения етикет също не трябва да е нарушена.

(6) Не подлежат на връщане бански, шапки, бельо, бодита, чорапи и други продукти, характеризиращи се като бельо.

(7) При неизпълнение на посочените по-горе в т. (4), (5) и (6) условия ДРУЖЕСТВОТО запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сумa. Не се приемат пратки с наложен платеж.

(8) Всички допълнителни разходи, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.

(9) При връщане на продукти, които ползват отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно само реално заплатената сума.  

(10) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и желае да върне всички артикули от поръчката или само част от тях, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.

(11) ДРУЖЕСТВОТО поема разходите относно куриерската услуга в случай на грешно изпратен продукт не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(12) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ открие дефекти на стоката, ДРУЖЕСТВОТО ще спази законовите разпоредби относно рекламациите.

(13) Предлаганите продукти са единични бройки, поради което ДРУЖЕСТВОТО няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от клиента сума за артикула съгласно описаната в настоящия раздел процедура и при спазване на законовите разпоредби.

(14) При основателна рекламация или при одобрена заявка за връщане на продукти, ДРУЖЕСТВОТО ще възстанови заплатените суми по описания по-горе начин без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора, в случай че ДРУЖЕСТВОТО е получило продуктите обратно или доказателство, че те са изпратени обратно,  в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(15) Заявки за рекламации и връщане могат да бъдат отправяни съобразно описаните стъпки в т. (1), (2) и (3) по-горе, както и на имейл [email protected]  или чрез писмо до адреса на управление на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД в град Пловдив, п.к. 4023, бул. „Цар Симеон“ № 32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към Общите условия.

(16) Правила за възстановяване на суми за върнати продукти при ползвана отстъпка „Плати две, вземи три“:
Съгласно правилата на промоцията, през периода, през който същата е валидна, при избор на три артикула от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава отстъпка от общата им цена, еквивалентна на цената на най-евтиния от трите продукта. Ето защо, относно възстановяването на суми за върнати продукти от промоцията „Плати две, вземи три“ важат следните правила:
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне безплатния артикул, възстановяване на сума няма да бъде извършено.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне някой от другите артикули, ще му бъде възстановена сумата за този артикул, намалена със стойността на безплатния продукт към момента, в който е закупен. Например, ако поръчката съдържа артикули за 69 лева, 89 лева и 95 лева, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не плаща цената на артикула от 69 лева. Ако върне артикула с цена от 95 лева, ще му бъде възстановена сума в размер на 95 лева, намалена с 69 лева за безплатния продукт, така че общото възстановяване ще бъде 26 лева.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне всички артикули, ще му бъде възстановена реално заплатената за тях сума.
Транспортните разходи не подлежат на връщане.

Одобрените за връщане артикули се изпращат на следния адрес:

 

град Пловдив, п.к. 4023 - бул. „Цар Симеон“ № 32

„МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД - Отдел за връщане на пратки

тел. 070045223

 

 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

ДРУЖЕСТВОТО напомня за наличие на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора