Защита на личните данни

Информира ме Ви, че информацията или личните данни, които предоставяте, ще се обработват в съответствие с настоящата „Политиката на поверителност“.
Политиката на поверителност на www.mercari.bg e в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД при поръчки на ПОТРЕБИТЕЛИ в уебсайта.
Уебсайтът www.mercari.bg е собственост на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4003, Бул. Цар Борис III Обеденител 37, Международен Панаир Администратор на лични данни е „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4003, Бул. Цар Борис III Обеденител 37, Международен Панаир, тел. 070045223, имейл: [email protected].

Данните се обработват съгласно следните изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС:
- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели (описани по–долу);
- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.
За изпълнение на услугите, предлагани от сайта и изпълняване на договорните си задължения, администраторът на лични данни събира две или три имена, имейл, телефон, адрес за доставка на поръчаната стока.
- При възстановяване на суми се събират и следните данни: номер на банкова сметка и име на титуляр по банкова сметкa.
- Абонамент за бюлетин - със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дадено доброволно и незадължително, „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД  ще има основание да обработва личните му данни  за маркетингови цели, по-конкретно да изпраща безплатен бюлетин под формата на имейл, електронни съобщения, СМС, съобщения по приложения за смартфони и др. подобни, съдържащи информация и актуализация за продукти, оферти, промоционални кампании, събития и др. на доброволно дадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси, телефони и др.
- Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите, свързани с личните им данни – извършва се, за да се запознаят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта с новите артикули, промоции и др.
- Автоматизирани имейли се изпращат в следните случаи: при регистрация на нов ПОТРЕБИТЕЛ; при извършване на поръчка; при изпращане на поръчка; при приемане на рекламация или отказ; при получена заявка за връщане на поръчан артикул; при одобрена заявка за връщане на артикул; при информиране за промоции, събития, нови артикули.

Правата на потребителите са следните:
- Право на достъп: 
По всяко време ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска информация относно личните си данни, които „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД съхранява, като отправи запитване на следния имейл: [email protected],
- Право на преносимост: 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи копие от своите предоставени данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
- Право на коригиране: 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска коригиране на лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Регистрираните потребители мога да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.
- Право на изтриване:
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изтрие всички лични данни, обработвани от администратора по всяко време, освен при: отворена поръчка; неизплатена сума; при направена покупка, за която данните ще бъдат съхранявани според законовите разпоредби, свързани със счетоводството.
- Право на възражение срещу обработването по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
- Право на оттегляне на съгласието:
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да се направи чрез настройките в клиентския профил или чрез имейл до [email protected]. Оттеглянето на съгласието ще направи невъзможно предоставянето на услугите, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.  
- Право на подаване на жалба към надзорен орган, ако смятате, че Вашите лични данни се обработват неправилно или незаконосъобразно.

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от администратора и съхранявани на сървър в офиса на фирмата. Лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз. Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания.
Предоставянето на лични данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като например регистриране на потребителски профил, закупуване на стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини.
Предоставените лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка, например, на куриерска фирма, с цел извършване на доставка. Личните данни могат да бъдат разкривани на полицията, на съдебните органи и на други органи, съгласно законовите разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Бисквитки
www.mercari.bg използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани от страниците на уебсайта към браузъра и съхранявани на устройството на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Бисквитките помагат за това, да се улеснят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да се подобри функционалността на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.
Използваните бисквитки биват два вида – временни и фиксирани.
(1) Първите са временни файлове, които се генерират в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, докато те не излязат от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА или не затворят съответния уеб браузър.
(2) Фиксираните бисквитки се запаметяват в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за време, определено в съответните параметри или докато не бъдат изтрити ръчно.
(3) Бисквитки, използвани от партньори на уебсайт оператори, включително потребители без ограничения на достъп до сайтове, са предмет на техни собствени политики за поверителност.
(4) Използвайки ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си да се използват и съхраняват бисквитки на неговото устройство и да се предоставят такива на трети страни при условията, посочени в настоящата Политика на поверителност.
(5) Във всеки един момент съгласието за съхраняване на бисквитки може да бъде оттеглено, да бъде спряно съхраняването на бисквитките и те да бъдат изтрити, като за целта се направят съответните настройки в браузъра.